• Prejav predsedníčky Európskej komisie von der Leyenovej o stave Únie 2022
  • Medzinárodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu (odporúčania expertnej skupiny)
  • Bezpečnostná politika Švajčiarska v súčasnom období (Switzerland’s Security 2022)
  • Koncepcia humanitárnej politiky Ruska v zahraniční
  • Americká bezpečnostná pomoc Ukrajine
  • Obranná politika ako nevyhnutnosť /Daniel Šmihula/
  • Trojstranné memorandum medzi Tureckom, Švédskom a Fínskom
  • Predsunutá prítomnosť NATO /stručný prehľad/
  • STRATEGICKÁ KONCEPCIA NATO (2022) – /Slovenská aj anglická verzia/
  • Deklarácia madridského summitu NATO (2022)

OPLATÍ SA PREČÍTAŤ

NÁZORY A KOMENTÁRE

MepoFórum.sk - Fórum pre medzinárodnú politiku - všetky práva vyhradené © 2014