• Stratégia kybernetickej bezpečnosti Nemecka
  • Prejav ministra zahraničných vecí Veľkej Británie B. Johnsona o britskej zahraničnej politike po odchode z EÚ /plné znenie/
  • Rozhovor S. Lavrova pre Corriere della Sera
  • Prejav prezidenta Putina o stave Ruskej federácie /plné znenie/
  • Istanbulský dohovor 2011 /plné znenie dokumentu/
  • Rokovanie globálnej koalície proti ISIL
  • X. medzinárodné sympózium „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne problémy a úlohy spravodajských služieb“
  • Prejav ministra zahraničných vecí NSR Steinmeiera o krízovej diplomacii na Strednom východe
  • Ministerská deklarácia ministrov zahraničných vecí skupiny podobne zmýšľajúcich krajín podporujúcej obnovenie kontroly konvenčných zbraní v Európe /plné znenie/
  • Vystúpenie GT NATO J. Stoltenberga na zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO /plné znenie/

OPLATÍ SA PREČÍTAŤ

NÁZORY A KOMENTÁRE

MepoFórum.sk - Fórum pre medzinárodnú politiku - všetky práva vyhradené © 2014