• Správa o činnosti SIS za rok 2019
  • Prejav ministra zahraničných vecí I. Korčoka v NR SR – Zahraničná a európska politika SR v roku 2020
  • Svetové hrozby pre bezpečnosť USA
  • Nová stratégia národnej bezpečnosti Ukrajiny /plný text dokumentu/
  • Správa predsedníčky Európskej komisie von der Leyenovej o stave Únie prednesená na zasadnutí Európskeho parlamentu
  • Zasadnutie Rady ministrov zahraničných vecí Šanghajskej organizácie pre spoluprácu /Jana Glittová/
  • Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2019
  • Príhovor ministra zahraničných vecí NSR H. Maasa vo Francúzsku
  • Vojenský a bezpečnostný vývoj Číny /dokument USA/
  • Prejav ministra zahraničných vecí USA M. Pompea v Senáte ČR

OPLATÍ SA PREČÍTAŤ

NÁZORY A KOMENTÁRE

MepoFórum.sk - Fórum pre medzinárodnú politiku - všetky práva vyhradené © 2014